درباره ما

مهندسان خلاق تتاچین

گروه مشاوران تتا چین در نظر دارد در ارائه خدمات به مشتریان خود در سراسر ایران با اتکا بر 

قدرت علمی و توان اجرایی گروه مهندسی جوان و با انرژی خود روش نوینی را به شما معرفی کند.

شما جزو خوش شانس ترین نفرات هستید که در این راه روشن قدم خواهید گذاشت و از بهترین

 و کاملترین خدمات غیر حضوری این گروه مهندسی استفاده خواهید کرد.